مصاحبه با کارفرمایان

مصاحبه با کارفرمایان گروه معماری مهندس متینه درویشیان و دریافت بازخورد مشتریان طراحی ویلا و اجرای ویلا به شما مشتریان جدید کمک میکند تا راحت تر به ما اعتماد نمایید. در بخش زیر از وب سایت طراحی ویلا به بخشی از این نظرات تصویری توجه نمایید.

بازخورد مشتری طراحی ویلا

بازخورد مشتری طراحی ویلا به گروه معماری مهندس متینه درویشیان کمک میکند خود را اصلاح نماید. شاید بهترین روش اصلاح کسب و کار طراحی ویلا دریافت بازخورد مشتریان است. مشتریان و کارفرمایان جدید ما با مشاهده این نظرات میتوانند به شرکت طراحی ویلا متینه درویشیان بیش از پیش اعتماد کنند.

مصاحبه با کارفرما آقای محمدی

مصاحبه با کارفرما آقای بهمن آبادی

مصاحبه با کارفرما آقای ضابطی

مصاحبه با کارفرما آقای حشمتی

مصاحبه با کارفرما آقای بهاران

مصاحبه با کارفرما آقای ساکت

مصاحبه با کارفرما خانم آخوندی

مصاحبه با کارفرما آقای صفدریان

مصاحبه با کارفرما آقای افشار

مصاحبه با کارفرما آقای کمیلی

مصاحبه با کارفرما آقای اکبری

مصاحبه با کارفرما آقای زارعی

مصاحبه با کارفرما خانم یگانه

نظر کارفرما طراحی و اجرای ویلا

خرسندیم که توانسته ایم نظر کارفرما طراحی و اجرای ویلا را به صورت مثبت و کاربردی داشته باشیم. این کارفرمایان ما هستند که راه را به ما نشان میدهند. اعتماد مشتریان به شرکت طراحی ویلا متینه درویشیان باعث افتخار ماست. جهت دریافت مشاوره تلفنی و یا تعیین قرار ملاقات حضوری با شماره تماس 02122957301 تماس بگیرید.